Ansök om skolskjuts av särskilt skäl

LÄS MER

Ansök om skolskjuts för elev som normalt inte är berättigad till skolskjuts. Exempel kan vara trafikfarlig väg, hälsoskäl eller annat.

Ansökan ska vara inlämnad före varje läsårs början, dock senast 31 juli.

Ansökan sänds till;
Antingen via post eller e-post;

Bjurholms kommun, Castorskolan, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Skolskjuts”

Frågor om e-tjänsten

Skolskjutshandläggare
ann-cathrine.ulander@bjurholm.se
0932-140 46

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift vårdnadshavare