Anmäl mellanlagring/sortering av avfall

LÄS MER

Den här blanketten används för att anmäla mellanlagring eller sortering av avfall enligt miljöbalken. Anmälan om mellanlagring eller sortering av avfall  ska vara inne senast sex veckor innan verksamheten startar. För handläggning av din anmälan tar vi ut en avgift enligt Miljöbalkstaxan

Den som ska starta miljöfarlig verksamhet behöver söka tillstånd eller göra en anmälan av verksamheten. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen i Västerbotten. Miljö- och byggnämnden ansvarar för att behandla anmälningar för så kallade C-verksamheter i Bjurholms kommun. Exakt vilka verksamheter som kräver en anmälan och vilka som behöver tillstånd kan du hitta i Miljöprövningsförordningen.

Skicka anmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Miljö- och byggnämnden, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Miljöfarlig verksamhet”

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och Hälsoskydd
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift