Anmäl flytt av vatten- och avfallsabonnemang

LÄS MER

Denna blankett gäller för att anmäla ny ägare/abonnent på fastigheten. För dig med kommunalt vatten, läs av vattenmätaren på köparens tillträdesdag och skicka in blanketten.

Säljaren ansvarar för abonnemanget till dess att blanketten kommit Bjurholms kommun tillhanda.

Skicka anmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Flyttningsanmälan”

Frågor om e-tjänsten

Tekniska avdelningen
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrifter