Lotteriredovisning

LÄS MER

Lotterilag

Skicka redovisningen till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Lotteriansvarig, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Lotteri”

Frågor om e-tjänsten

Adam Bergqvist
adam.bergqvist@bjurholm.se
0932-140 20

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift