Ansök om hemsändningsbidrag

LÄS MER

Hemsändningsbidraget är ett verktyg för att ge kommunens medborgare tillgång till kommersiell service oavsett var man bor. Det möjliggör för äldre och andra som av olika anledningar har svårigheter att göra inköp på egen hand att bo kvar hemma. 

Dagligvarubutiker som erbjuder hemsändning kan årligen söka ett hemsändningsbidrag från kommunen. Hemsändningsbidraget kan sökas i Bjurholms kommun och Örträsk i Lycksele kommun som erbjuder hemsändning till hushåll inom Bjurholms kommun. Du kan läsa mer i Riktlinjer för hemsändningsbidraget.

Till höger hittar du blankett Redovisning för  utbetalning av bidrag till varuhemsändning samt  Specifikation av levererade försändelser
 

Skicka redovisningen till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Hemsändningsbidrag”

Frågor om e-tjänsten

Näringslivsutvecklare
claudia.Wieczorek@bjurholm.se
0932-141 41

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se