Ansök om ersättning för utlägg vid PRAO

LÄS MER

Ersättning för mat utgår med 45 kronor/dag vid de tillfällen eleven inte kunnat äta lunch på Castorskolan/närmaste skola.

Ersättning för resor utgår för bussbiljett för elever utan skolkort. Kvitto måste lämnas in.

OBS! Närvaroblankett måste vara insänd innan ersättning för mat och/eller utlägg kan beviljas.

Sänd din ansökan tillsammans med kvitton till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Castorskolan, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Utlägg PRAO”

Frågor om e-tjänsten

Studie- och yrkesvägledare
karin.aberg@bjurholm.se
0932-140 60

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrifter