Ansök om ferieuppdrag

LÄS MER

Ansök om ferieuppdrag för sommaren 2020

Du som har fyllt eller under året fyller 15 år och är skriven i Bjurholm kan ansöka om ferieuppdrag. Hämta ansökningsblanketten till höger. Skriv vilka uppdrag/inom vilket verksamhetsområde du önskar bli placerad samt rangordna de perioder du är intresserad av.

Kommunens ungdomar får genom ferieuppdragsplatserna möjlighet att få arbetslivserfarenhet. Du är inte automatiskt berättigad till en plats via kommunen men har möjlighet att söka. Hur du gör för att söka och vilka som har möjlighet att söka beskrivs i denna information.

Nedan ser du vilka uppdrag  du kan välja mellan.  Skriv det du helst vill göra på rad ett och därefter i turordning, ange ett uppdrag per rad. Obs! Platserna fördelas i möjligaste mån utifrån dina önskemål. Tillgången av platser kan medföra att du erbjuds en plats som inte motsvarar det du önskat. 

Placering och fördelning av uppdrag

​Vi kommer i vår fördelning av tillgängliga ferieplatser i största möjliga mån uppfylla de önskemål som du anger i din ansökan. När kommunen inte kan matcha dina önskemål om period eller verksamhet kan det innebära att du blir erbjuden en plats som inte motsvarar dina önskemål.

Om antalet ferieplatser är färre än antalet sökande kommer ungdomar som avslutat årskurs nio aktuellt år i första hand att erbjudas en ferieplats.

Observera att ansökan måste vara inkommen till kommunen senast onsdag den 6 maj 2020. Att stoppdatumet respekteras är en förutsättning för att kommunen ska kunna göra en bra och rättvis fördelning av de ferieplatser som finns till förfogande, därför kommer ansökningar som kommer in efter den 6 maj inte att kunna behandlas.

Markera tydligt vilka perioder du har möjlighet att utföra ett ferieuppdragRangordna med siffrorna 1 till 4 vilken period du önskar i första, andra, tredje respektive fjärde hand. Notera även om det är någon period du inte är tillgänglig för sommarens ferieuppdrag

Nedanstående uppdrag är valbara under sommaren 2020

Gräs, parkskötsel och underhåll

Uppdraget innebär bland annat gräsklippning, krattning, ogräsrensning, målning utomhus och städning.

Förskola och fritids

Under veckorna kommer du att delta i olika typer av aktiviteter med barnen, både inne och ute samt hjälpa till med lättare städning.

Lokalvård i kommunens fastigheter

Företag/föreningar i kommunen

Uppdraget innebär att du får plats hos någon av kommunens företag eller föreningar. Uppgifterna kommer att skilja beroende på vilket företag/förening du erbjuds plats i. Ange under ”Övrigt” om det är någon särskild verksamhet du är intresserad utav.

Ansökan måste vara fullständigt ifylld och inkommen till kommunkontoret senast onsdagen den 6/5 för att kunna behandlas

Skicka din ansökan till;

Bjurholms kommun, Personal, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Ferieuppdrag”

Frågor om e-tjänsten

Personal, Jenny Lundberg
kommunen@bjurholm.se
0932-140 10
www.bjurholm.se/

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift elev och vårdnadshavare