Anmäl intresse för bostad

LÄS MER

När du lämnar in din intresseanmälan placeras du i bostadskö. Du kommer att få en bekräftelse på din registrering. Vi kontaktar dig när det blir din tur i bostadskön.

Lediga lägenheter

Sänd din intresseanmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Bostadssökande”

Frågor om e-tjänsten

Ewa Lindqvist
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift