Synpunkter och klagomål

LÄS MER

Vi inom Bjurholms kommun vill erbjuda service av god kvalitet. Ibland blir något fel och då är det viktigt att vi får veta det. Dina synpunkter är viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. Vi ser klagomål och synpunkter som en del i vårt kvalitetsarbete. 

En synpunkt kan vara ett förslag, ett klagomål eller kanske till och med beröm, som du vill framföra till kommunen.

Allra helst ser vi att du tar upp frågan direkt med den det berör. Du är välkommen att kontakta oss på tfn 0932-140 00. Upplever du ingen förbättring kan du lämna ditt ärende via detta formulär. 

Dessa synpunkter kommer att skickas till rätt ställe i kommunen och besvaras. Du kan också välja att vara anonym men då kan du naturligtvis inte få något svar om hur vi har behandlat dina synpunkter och klagomål. Viktigt att veta är att det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling.

Här kan du läsa om hur våra olika verksamheter behandlar eventuella synpunkter; Grundskola - Barnomsorg -  Hälso- och Sjukvård

Tänk på att vara försiktig med känsliga uppgifter (t.ex. personuppgifter) men försök vara så detaljerad som möjligt i ärendebeskrivningen. Ange till exempel vilken skola, boende, anläggning, eller liknande, det gäller så kan vi hjälpa dig snabbare.

Alla uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen. Tänk på att dina inskickade uppgifter är en allmän handling och kan komma att lämnas i enlighet med offentlighetsprincipen såvida inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Skicka ditt klagomål/din synpunkt till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Klagomål/synpunkt”

Frågor om e-tjänsten

Bjurholms kommun
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se