Uppsägning av hyresavtal

LÄS MER

Uppsägningstiden är 3 månader och räknas från månadsskifte närmast efter uppsägningsdagen. Du kommer att få en bekräftelse på din uppsägning som visar vilken dag ditt hyresavtal upphör.

Sänd din uppsägningen till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med "Uppsägning hyresavtal"

Frågor om e-tjänsten

Ewa Lindqvist
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift