Anmäl ändrade ägarförhållanden för vatten- och avfallsabonnemang

LÄS MER

Denna blankett gäller för att anmäla ny ägare/abonnent på fastigheten. För dig med kommunalt vatten, läs av vattenmätaren på köparens tillträdesdag och skicka in blanketten.

Säljaren ansvarar för abonnemanget till dess att blanketten kommit Bjurholms kommun tillhanda.

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativ posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Skicka anmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Flyttningsanmälan”

Frågor om e-tjänsten

Tekniska
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrifter