Anmäl intresse för bostad

LÄS MER

När du lämnar in din intresseanmälan placeras du i bostadskö. Du kommer att få en bekräftelse på din registrering. Vi kontaktar dig när det blir din tur i bostadskön.

Läs mer om kommunens hyresfastigheter på vår hemsida

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativ posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Sänd din intresseanmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Bostadssökande”

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift