Ansök om bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

Om du har en funktionsnedsättning kan du få hjälp att anpassa din bostad så att du kan bo kvar. 

Arbetsterapeuten i kommunen kan hjälpa dig med intyg som i de flesta fall behövs för att bidrag ska beviljas. Sök arbetsterapeuten via kommunens växel på tfn 0932-140 00

Du kan läsa om er om bostadsanpassning på kommunens hemsida

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativ posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Skicka din ansökan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Socialnämnden, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Bostadsanpassning”

Frågor om e-tjänsten

Byggnadsinspektör
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift