Ansök om utplacering av blomlådor som farthinder

LÄS MER

Blomlådor på en gata hjälper till att sänka hastigheten och bidrar till en tryggare trafikmiljö. Bjurholms kommun ger tillstånd för att ställa ut blomlådor. Blomlådorna ska vara av rätt storlek och stå rätt placerade. Det är viktigt för att räddningstjänstens fordon, till exempel brandbilar och ambulanser, ska kunna ta sig fram. Det är även viktigt för att sopbilen ska kunna komma förbi.

Har du en idé om att placera ut eller bygga en annan typ av farthinder så kontakta Bjurholms kommun för konsultation.

Information, ansvarsfördelning, regler och förslag på ritning.

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativ posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Skicka din ansökan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, miljö- och byggnämnden, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Blomlådor”

Frågor om e-tjänsten

Byggnadsinspektör
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift