Anmäl byte av skola till Castorskolan Bjurholm

LÄS MER

Som vårdnadshavare ska du anmäla inflyttning till kommunen och behov av skolplats för ditt barn. 

Du som vårdnadshavare har rätt att ansöka om att ditt barn får gå i en skola utanför din hemkommun. 

Handläggning och beslut
Ansökningarna handläggs allt eftersom de kommer in. Beslut meddelas av rektor på den önskade skolan. Skulle vårdnadshavare inte vara nöjda med beslutet kan det överklagas inom tre veckor från det att vårdnadshavare fått ta del av beslutet. Information om hur det går till följer med beslutet.

Är ni i behov av plats i förskola och/eller fritidshem så kan ni göra det via e-tjänst som du når via länken.  Ansök om eller byte av plats i förskola och fritidshem

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativ posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Skicka anmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Castorskolan, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Skolbyte”

Frågor om e-tjänsten

Castorskolan, skolexpedition
kommunen@bjurholm.se
0932-140 46

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Samtliga vårdnadshavares underskrifter