Uppsägning hyresavtal

LÄS MER

När du vill säga upp ditt hyresavtal hos Bjurholms kommun

Uppsägningstiden är 3 månader och räknas från månadsskifte närmast efter uppsägningsdagen. Du kommer att få en bekräftelse på din uppsägning som visar vilken dag ditt hyresavtal upphör.

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativ posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Sänd din uppsägningen till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med "Uppsägning hyresavtal"

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift