Registrera förening

LÄS MER

Föreningar kan anmäla sig till kommunens föreningsregister.

Registrerad förening har rätt till gratis hyra av kommunens anvisade lokaler.

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen

Sänd din registrering till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Förening”

Frågor om e-tjänsten

Ewa Lindqvist
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se