Anmäl miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Här anmäler du miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Den här blanketten används för att anmäla miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

Den som ska starta miljöfarlig verksamhet behöver söka tillstånd eller göra en anmälan av verksamheten. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen i Västerbotten. Miljö- och byggnämnden ansvarar för att behandla anmälningar för så kallade C-verksamheter i Bjurholms kommun. Exakt vilka verksamheter som kräver en anmälan och vilka som behöver tillstånd kan du hitta i Miljöprövningsförordningen.

Anmäl på samma blankett ändringar i din verksamhet som kan påverka miljö eller närboende, eller om din verksamheten tas över av någon annan.

Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga är mekaniska verkstäder, bensinstationer, fordonstvättar, kemtvättar, anläggningar för motorsport och skjutbanor. Även när en verksamhet ändras kan du behöva anmäla förändringen.

Blanketten anmälan om miljöfarlig verksamhet ska vara inne senast sex veckor innan verksamheten startar. För handläggning av din anmälan tar vi ut en avgift enligt Miljöbalkstaxan

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativt posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Skicka anmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Miljö- och byggnämnden, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Miljöfarlig verksamhet”

 

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift