Anmäl hygges- och naturvårdsbränning

LÄS MER

All information om hur anmälan ska gå till hittar du i skriften Information och rutiner vid Hygges- och naturvårdsbränning som du hittar på vår hemsida. Här finns även information om vilka åtgärder som förväntas av ER före, under och efter bränningen samt vilken information som ska bifogas anmälan.

Kom ihåg att skicka in din anmälan senast 30 dagar före planerad bränning.

Sänd anmälan och bilagor till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Räddningstjänsten, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Räddningstjänst”

Frågor om e-tjänsten

Bjurholms kommun
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift