Ansök om egen rengöring/sotning av förbränningsanläggning

LÄS MER

Här ansöker du om att få utföra sotning/rengöring på din egen fastighet.

Observera! För att vi ska kunna behandla ansökan bifoga protokoll från brandskyddskontroll. Eventuella anmärkningar i protokollet ska åtgärdas och en ny brandskyddskontroll ska göras. Saknas protokoll, begär besiktning av skorstensfejarmästaren.

Skicka din ansökan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Räddningstjänsten, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Räddningstjänst”

Frågor om e-tjänsten

Bjurholms kommun
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift