Ansök om hemsändningsbidrag

LÄS MER

Livsmedelsbutiker som erbjuder hemsändning kan söka hemsändningsbidrag från kommunen

Hemsändningsbidraget är ett verktyg för att ge kommunens medborgare tillgång till kommersiell service oavsett var man bor. Det möjliggör för äldre och andra som av olika anledningar har svårigheter att göra inköp på egen hand att bo kvar hemma. 

Dagligvarubutiker som erbjuder hemsändning kan årligen söka ett hemsändningsbidrag från kommunen. Hemsändningsbidraget kan sökas i Bjurholms kommun och Örträsk i Lycksele kommun som erbjuder hemsändning till hushåll inom Bjurholms kommun. Du kan läsa mer i Riktlinjer för hemsändningsbidraget.

Till höger hittar du blankett Redovisning för  utbetalning av bidrag till varuhemsändning samt  Specifikation av levererade försändelser

Blanketterba är en ifyllbaraa pdf;er, de går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När de är ifyllda måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativt posta dem till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda våra blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Skicka redovisningen till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Hemsändningsbidrag”

Frågor om e-tjänsten

Näringslivsutvecklare
claudia.wieczorek@bjurholm.se
0932-141 41

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se