Ansök om ekonomiskt bistånd

LÄS MER

Det ekonomiska biståndets roll är att fungera som ett yttersta skyddsnät för människor som har tillfälliga försörjningssvårigheter

Information ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som det yttersta skyddsnätet för människor som har tillfälliga försörjningssvårigheter. Det är alltså det sista alternativet när alla andra möjligheter att klara sin försörjning är uttömda. Du ska i första hand söka andra bidrag och ersättningar du kan ha rätt till, exempelvis a-kassa, aktivitetsstöd och socialförsäkringsförmåner. Vi ställer också krav på att du gör allt du kan för att närma dig arbetsmarknaden, exempelvis genom att söka arbete eller delta i andra arbetsförberedande insatser.

Läs mer på kommunens hemsida

Vid varje ansökan ska följande bifogas:

 • Kontoöversikt (bild som visar vilka konton som finns)
 • Kontoutdrag 30 dagar bakåt
 • Fakturor och kvitton som styrker de utgifter du söker bistånd för
 • Uppgifter om tillgångar (ex. fastighet, bil, banktillgångar)
 • Rapport för jobbsökande
 • Närvarorapport vid studier eller praktik

Vid första ansökan ska dessutom följande bifogas:

 • Hyreskontrakt
 • Intyg om inskrivning hos Arbetsförmedlingen vid arbetslöshet
 • Läkarintyg vid sjukskrivning
 • Kopia på senaste inkomstdeklarationen

För att vi ska kunna utreda din ansökan behöver vi få in en korrekt ifylld ansökan och samtliga tillhörande handlingar. Om du lämnar in en ofullständig ansökan kan detta innebära att vi inte kan bedöma din rätt till bistånd. 

Försörjningsstöd beräknas och beslutas per kalendermånad, vilket innebär att en ny ansökan måste göras för varje ny månad. Försörjningsstöd beviljas vanligtvis inte retroaktivt.

Om du söker bistånd för livsföring i övrigt, exempelvis glasögon eller tandvård, ska du lämna in ett kostnadsförslag och få detta godkänt innan åtgärder görs. Detta gäller ej akut tandvård.

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativt posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Skicka din ansökan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Socialtjänsten, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Ekonomiskt bistånd”

Följande behövs för e-tjänsten

 • Underskrift
 • Obligatoriska handlingar, se information