Ansök om inackorderingstillägg

LÄS MER

Ansök om inackorderingstillägg

Du som är elev vid kommunal gymnasieskola eller vuxenutbildning, som är berättigad till studiehjälp, kan söka inackorderingstillägg hos din hemkommun om avståndet innebär att du måste vara inackorderad på skolorten. Observera att ansökan måste göras inför varje läsår.

På Bjurholms kommuns webplats kan du läsa mer om inackorderingstillägg

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativ posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Sänd din ansökan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Castorskolan, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Inackorderingstillägg”

Frågor om e-tjänsten

Studie- och yrkesvägledare
karin.aberg@bjurholm.se
0932-140 60

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se