Ansök om resetillägg

LÄS MER

Ansök om resetillägg för studerande i gymnasieskolan

Framkörningsbidraget (resetillägg) återinfördes 2009-01-01 för studerande i gymnasieskolan.

  • Den som beviljats bussbiljett och har mer än 4 km från föräldrabostad till busshållplats, kan nu söka kontantersättning.
  • Framkörningsbidraget betalas av hemkommunen och ansökan görs på samma blankett som busskortsansökan.
  • Man ansöker via Bjurholms Kommun om detta.
  • Eller på ansökningsblanketten som du hämtar här

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativ posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Sänd din ansökan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Castorskolan, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Resetillägg”

Frågor om e-tjänsten

Studie- och yrkesvägledare
karin.aberg@bjurholm.se
0932-140 60

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se