Brandfarlig vara - Hantering (begränsad tid)

LÄS MER

Vid anmälan om tillfällig hantering av brandfarlig vara skall även Anmälan om föreståndare och ställföreträdande föreståndare skickas in. Se blankett Anmälan föreståndare och ställföreträdande föreståndare.

Skicka din anmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Räddningstjänsten, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Räddningstjänst”

Frågor om e-tjänsten

Bjurholms kommun
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift