Brandfarlig vara - Undantag från förbud

LÄS MER

Ärendet avser undantag från förbundet mot hetarbeten mm, enligt 13 § förodningen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 1988:1145) Hanteringsplats för brandfarlig vara

Skicka din ansökan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Räddningstjänsten, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Räddningstjänst”

Frågor om e-tjänsten

Bjurholms kommun
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift