Begära personuppgifter

LÄS MER

Behandling av personuppgifter - GDPR

Kontakta Bjurholms kommuns dataskyddsombud om du önskar:

  • Rättelse av personuppgift
  • Begäran av överföring (dataportabilitet)
  • Begränsning av personuppgiftsbehandling
  • Begäran av radering gällande dina personuppgifter
  • Begäran av registerutdrag
  • Återkallande av samtycke
  • Invända mot behandling
  • Mer information

Önskar du begära något av ovanstående från Bjurholms kommun fyll i blanketten och lämna till kommunkontoret. Obs! Ta med dig legitimation. Har du rätt att begära för andra än dig själv, till exempel som vårdnadshavande, så gör du på samma sätt.

Frågor om e-tjänsten

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift