Uppsägning av bredband

LÄS MER

Avtalet upphör vid månadsskiftet som inträffar närmast efter tre (3) månader från uppsägningsdagen.

Sänd ett signerat exemplar av uppsägningen till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Bredband, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med "Bredband"

Frågor om e-tjänsten

Johnny Lindahl
johnny.lindahl@bjurholm.se
0932-140 41

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift