Anmäl Lotteri

LÄS MER

Ideella föreningar kan hos kommunen ansöka om att få anordna lotterier. Vill ni anordna ett lotteri för ett enstaka tillfälle så skickar ni en anmälan om detta.

Lotterilag

Skicka anmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Lotteriansvarig, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Lotteri”

Frågor om e-tjänsten

Adam Bergqvist
adam.bergqvist@bjurholm.se
0932-140 20

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift