Ansök om ersättning för den eller de som haft ferieuppdrag under sommaren

LÄS MER

Företag och förening kan ansöka om ersättning för den eller de som haft ferieuppdrag under sommaren

Fyll i och sänd er ansökan senast 30/9 2022. Kommer ansökan efter detta datum kan ej ersättning utbetalas.

Ersättning
Kommunen ersätter enskilda arbetsgivare/föreningar enligt fastställda riktlinjer.

Kommunens ersättning till ungdomar med kommunal placering baserar sig på den ålder ungdomen fyller under aktuellt år, för 2022 är den ersättningen;   
15 år                        50 kr/h
16 år                        55 kr/h
17 år och uppåt  60 kr/h

Frågor om e-tjänsten

Christer Johansson
christer.johansson@bjurholm.se
0932-141 26

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se