Registrera dricksvattenanläggning

LÄS MER

Dricksvattenanläggningar som levererar vatten till andra kan behöva registreras.

Större dricksvattenanläggningar omfattas av livsmedelslagen och ska registreras hos kommunen. Hit räknas anläggningar som i genomsnitt tillhandahåller 10 kubikmeter dricksvatten eller mer per dygn och/eller försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.

Anläggningar där dricksvattnet används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet ska alltid anmälas, oavsett mängd producerat vatten. Detta gäller till exempel caféer, restauranger, förskolor, campingar, byagårdar m m.

Blanketten för anmälan hittar du här till höger. 

Anmälan ska göras minst 14 dagar innan verksamheten startar.

För handläggning av din anmälan tar vi ut en administrativ avgift.

På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa om regler för dricksvattenanläggningar:

Skicka din anmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Miljö- och byggnämnden, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Dricksvattenanläggning”

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och Hälsoskydd
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift