Ansök om kontantersättning

LÄS MER

Anslutningsskjuts

Elev i förskoleklass t o m årskurs 3 som har mer än 1 km gångväg, elev i årskurserna 4-9 som har mer än 2 km gångväg fram till påstigningsplats är berättigad till ersättning.

Ersättning uppgår till 1000 kr per läsår. Om fler än ett barn i familjen är berättigad till ersättning, utbetalas maxbelopp till ett barn. För det/de andra betalas ett reducerat belopp – 500 kr – 250 kr – 0 kr.

Ansökan sänds till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Castorskolan, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Kontantersättning”

Frågor om e-tjänsten

Skolskjutshandläggare
ann-cathrine.ulander@bjurholm.se
0932-140 46

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift vårdnadshavare