Ansök om modersmålsundervisning

LÄS MER

Modersmålsundervisning regleras i grundskoleförordningen.

Där står bl a:

  1. Språket ska vara familjens dagliga umgängesspråk.
  2. Eleven ska inneha grundläggande kunskaper i språket.

En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om det finns lämpliga lärare och om minst fem elever önskar undervisning i språket.

För elever med vissa minoritetsspråk (samiska, meankieli, romani, chib, jiddisch eller finska) ska undervisning erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för elever som är adopterade och som har ett annat modersmål än svenska.

När det gäller minoritetsspråken och adoptivbarn finns inga krav på grundläggande kunskaper. Kravet om minst fem anmälda elever för att påbörja undervisning gäller inte minoritetsspråken.

Sänd din ansökan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Castorskolan, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Modersmålsundervisning”

Frågor om e-tjänsten

Castorskolan
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift målsman