Ansök om resetillägg

LÄS MER

Framkörningsbidraget (resetillägg) återinfördes 2009-01-01 för studerande i gymnasieskolan.

  • Den som beviljats bussbiljett och har mer än 4 km från föräldrabostad till busshållplats, kan nu söka kontantersättning.
  • Framkörningsbidraget betalas av hemkommunen och ansökan görs på samma blankett som busskortsansökan.
  • Man ansöker via Bjurholms Kommun om detta.
  • Eller på ansökningsblanketten som du hämtar här

Sänd din ansökan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Castorskolan, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Resetillägg”

Frågor om e-tjänsten

Studie- och yrkesvägledare
karin.aberg@bjurholm.se
0932-140 60

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift