Ansök om att starta förskola i fristående regi

LÄS MER

Information angående ansökningsprocessen

Ansökan ska vara formulerad så att den klargör och visar sökandens insikt i de föreskrifter som gäller för utbildningen och visar på sökandens förmåga att skapa förutsättningar för att utbildningen kan uppfylla och nå de krav som framgår av författningarna.

När en ansökan inkommit får sökanden en återkoppling på att den registrerats samt vilket diarienummer den tilldelats.

Ansökan och bilagor sänds till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Registrator, Kultur- och utbildningsnämnden, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Fristående förskola”

Frågor om e-tjänsten

Skolchef
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift