Ansök om inackorderingstillägg

LÄS MER

Du som är elev vid kommunal gymnasieskola eller vuxenutbildning, som är berättigad till studiehjälp, kan söka inackorderingstillägg hos din hemkommun om avståndet innebär att du måste vara inackorderad på skolorten. Observera att ansökan måste göras inför varje läsår.

På Bjurholms kommuns webplats kan du läsa mer om inackorderingstillägg

Sänd din ansökan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Castorskolan, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Inackorderingstillägg”

Frågor om e-tjänsten

Studie- och yrkesvägledare
karin.aberg@bjurholm.se
0932-140 60

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift