Anmäl upphörande av folkölsförsäljning

LÄS MER

Det här formuläret använder du för att anmäla ändringar av de uppgifter som finns hos kommunen enligt Alkohollagen. Enligt lagen ska ändrade uppgifter anmälas till kommunen.

Skicka din anmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Miljö- och byggnämnden, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Folkölsförsäljning”

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och Hälsoskydd
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift