Stiftelsen Iris Johansson

LÄS MER

Stiftelsen Iris Johansson bildades år 2000 av Iris Johansson, f d lärare och rektor i Bjurholms kommun.

Stiftelsens ändamål att dela ut stipendier för utbildning till ungdomar över 20 år inom Bjurholms kommun (mottagaren av stipendiet ska vara folkbokförd i Bjurholms kommun).

Läs mer här

Ansökan ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 30 september respektive år.

Skicka din ansökan tillsammans med antagningsbesked till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Stiftelsen Iris Johansson, Kommunstyrelsen, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Stipendium Iris Johansson”

Frågor om e-tjänsten

Bjurholms kommun
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift