Anmäl om miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Den här blanketten används för att anmäla miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

Den som ska starta miljöfarlig verksamhet behöver söka tillstånd eller göra en anmälan av verksamheten. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen i Västerbotten. Miljö- och byggnämnden ansvarar för att behandla anmälningar för så kallade C-verksamheter i Bjurholms kommun. Exakt vilka verksamheter som kräver en anmälan och vilka som behöver tillstånd kan du hitta i Miljöprövningsförordningen.

Anmäl på samma blankett ändringar i din verksamhet som kan påverka miljö eller närboende, eller om din verksamheten tas över av någon annan.

Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga är mekaniska verkstäder, bensinstationer, fordonstvättar, kemtvättar, anläggningar för motorsport och skjutbanor. Även när en verksamhet ändras kan du behöva anmäla förändringen.

Blanketten anmälan om miljöfarlig verksamhet ska vara inne senast sex veckor innan verksamheten startar. För handläggning av din anmälan tar vi ut en avgift enligt Miljöbalkstaxan

Skicka anmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Miljö- och byggnämnden, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Miljöfarlig verksamhet”

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och Hälsoskydd
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift