Anmäl ändrade ägarförhållanden gällande serveringstillstånd

LÄS MER

Det här formuläret används för att anmäla ändrade ägarförhållanden enligt 9 kap 11 § Alkohollagen (2010:1622). Till anmälan skall bifogas handlingar som styrker förändringarna och dessutom skall tillkommande personer med betydande inflytande (PBI) styrka sina kunskaper i alkohollagstiftningen.

Följande handlingar skall bifogas i anmälan:
- köpeavtal
- verifikation som visar hur köpet finansierats
- bolagsstämmoprotokoll eller utdrag ur aktiebok som visar förändringar av aktieinnehavet i aktiebolag
- bolagsavtal som visar förändringar i handels- eller kommanditbolag
- registreringsbevis. Om nytt registreringsbevis inte är klart så kan kopia av ändringsanmälan till Patent- och Registreringsverket (PRV) bifogas.
- handling som styrker tillkommande personers kunskap i svensk alkohollagstiftning

Skicka din anmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Miljö- och byggnämnden, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Serveringstillstånd”

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och Hälsoskydd
kommunen@bjurholm.se
0932-140 18

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift
  • Bilagor enl anvisning