Ansök/Anmäl om ändring av lokaler för serveringstillstånd

LÄS MER

Det här formuläret används för att ansöka/anmäla ändring av lokaler för servering av alkoholdrycker

Skicka ditt ansökan/anmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Miljö- och byggnämnden, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Serveringstillstånd”

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och Hälsoskydd
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift