Ansök om bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

Om du har en funktionsnedsättning kan du få hjälp att anpassa din bostad så att du kan bo kvar. 

Arbetsterapeuten i kommunen kan hjälpa dig med intyg som i de flesta fall behövs för att bidrag ska beviljas. Sök arbetsterapeuten via kommunens växel på telefon nr 0932-140 00

Skicka din ansökan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Socialnämnden, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Bostadsanpassning”

Frågor om e-tjänsten

Byggnadsinspektör
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift