Ansök till Musikskolan

LÄS MER

Det som erbjuds är individuell undervisning i gitarr, bas, piano, trummor, sång, blockflöjt och pop-rockgrupper.

Antalet platser för undervisningen är begränsat och gäller för elever i årskurs 4-9. Elever i årskurs 3 får delta i mån av plats. Urvalet bestäms från datum för ansökan, val av instrument samt tillgången till lärare. De som inte får plats ställs i kö.

OBS! För att få delta i pop- och rockgrupp måste eleven även ha individuell lektion i samma instrument/sång som eleven önskar delta med i gruppen.

Vill eleven spela flera instrument och/eller sjunga så måste en anmälan per val göras. Avgift kommer att debiteras per instrument/sång, dock rabatterad för den andra lektionen.

Lektionerna ges till största del under skoltid, stor hänsyn tas till ordinarie undervisning.

Avgift:                  600 kr/termin/kurs för barn 1
Syskonrabatt:  250 kr/termin/kurs för barn 2
                               150 kr/termin/kurs för barn 3 och 4
Kostnad för kurslitteratur tillkommer
Faktura sänds tidigast efter 3:e lektionen

Sista ansökningsdag 2019-08-31

Ansökan insänds till;
Antingen via post, e-post alt lämnas till biblioteket

Bjurholms kommun, Biblioteket, 916 81 Bjurholm
E-post: bibliotek@bjurholm.se Märk e-post med ”Musikskola”

Frågor om e-tjänsten

Kultur- och biblioteksansvarig
karin.gulliksson@bjurholm.se
0932-140 61

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift målsman