Tempus

LÄS MER

Tempus är ett webbaserat verktyg för närvaroregistrering speciellt utformat för förskola och fritidsverksamhet. Tempus hjälper vårdnadshavare och personal att registrera scheman och hantera barnens närvaro vilket ger mindre administration och personalen får mer pedagogisk tid med barnen.

Barnets/elevens schematider ska lämnas in två veckor i förväg på Tempus och för att få en bra planerad verksamhet är det viktigt att vårdnadshavare anmäler frånvaro och semester i så god tid som möjligt (gäller förskola och skolbarnomsorg). Det är även önskvärt att vårdnadshavare anmäler senast kl. 16.00 om barnet/eleven kommer att närvara efter sjukdom kommande dag.

Frågor om e-tjänsten

Administratör
marie.frank@bjurholm.se
0932-141 67

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggningsuppgifter