Dataskydd

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Bjurholm kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. De kan komma att lämnas ut till den som begär utlämnande av allmän handling. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till Bjurholm kommun som tar kontakt med kommunens kontaktperson med dataskyddsombudet Om du är missnöjd med hur Bjurholm kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen.

För mer information om dataskydd, se Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) webbplats.

Bjurholms kommuns webbplats