Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Brandförsvar och säkerhet (7)

  • Anmäl om tillfällig övernattning

   Du som ska arrangera en övernattning (till exempel läger) i en lokal som inte är avsedd för övernattning behöver anmäla detta till räddningstjänsten.

   Du som ska arrangera en övernattning (till exempel läger) i en lokal som inte är avsedd för övernattning behöver anmäla detta till räddningstjänsten.

  Bygga och bo (22)

  • Anmäl certifierad kontrollansvarig

   Anmäl kontrollansvarig till ett pågående bygglovsärende

   Anmäl kontrollansvarig till ett pågående bygglovsärende

  • Anmäl intresse för ledig lägenhet

   Använd denna e-tjänst för att anmäla intresse för annonserad ledig lägenhet.

   Använd denna e-tjänst för att anmäla intresse för annonserad ledig lägenhet.

  • Ansök om bygglov för skyltar

   Nya skyltar och ljusanordningar på större orter kräver bygglov

   Nya skyltar och ljusanordningar på större orter kräver bygglov

  • Ansök om förhandsbesked

   Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är möjligt att bygga på den plats som du tänkt dig

   Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är möjligt att bygga på den plats som du tänkt dig

  • Ansök om Kabel-TV

   Ansök om anslutning till Kabel-TV här

   Ansök om anslutning till Kabel-TV här

  • Ansök om lokala trafikföreskrifter

   Här ansöker du om lokala trafikföreskrifter i Bjurholms kommun

   Här ansöker du om lokala trafikföreskrifter i Bjurholms kommun

  • Ansök om strandskyddsdispens

   Strandskyddet omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land

   Strandskyddet omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land

  • Ansök om tillstånd för blomlådor som farthinder

   Till och med den 1 maj tar kommunen emot ansökningar för att få sätta ut blomlådor som farthinder.

   Till och med den 1 maj tar kommunen emot ansökningar för att få sätta ut blomlådor som farthinder.

  • Beställ avfallskärl

   Använd den här e-tjänsten om du vill beställa ett avfallskärl för hushållsavfall (mat- och/eller restavfall) . 

   Använd den här e-tjänsten om du vill beställa ett avfallskärl för hushållsavfall (mat- och/eller restavfall) . 

  • Gör en attefallsanmälan

   Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder.

   Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder.

  • Gör en bygganmälan

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade åtgärder som installationer, ändringar och vissa slags rivningsåtgärder.

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade åtgärder som installationer, ändringar och vissa slags rivningsåtgärder.

  • Gör ägarbyte för vatten, avlopp och avfall

   När du säljer din fastighet måste du anmäla det till oss i samband med ägarbytet för att fakturan ska komma till rätt person. Anmälan gör du här.

   När du säljer din fastighet måste du anmäla det till oss i samband med ägarbytet för att fakturan ska komma till rätt person. Anmälan gör du här.

  • Lämna grannyttrande

   Här kan ni lämna grannyttrande över förslag till bebyggelse på grannens fastighet

   Här kan ni lämna grannyttrande över förslag till bebyggelse på grannens fastighet

  • Registrera dig i bostadskö

   Här registrerar du dig i bostadskö för lägenheter som hyrs ut av Bjurholms kommun

   Här registrerar du dig i bostadskö för lägenheter som hyrs ut av Bjurholms kommun

  • Uppsägning av bostad

   Här säger du upp ditt boende som du hyr av Bjurholms kommun

   Här säger du upp ditt boende som du hyr av Bjurholms kommun

  • Uppsägning Bredband och/eller Kabel-tv

   Här kan du säga upp ditt bredbands- eller Kabel-tv avtal

   Här kan du säga upp ditt bredbands- eller Kabel-tv avtal

  Kommun och politik (9)

  Kultur och fritid (9)

  Miljö- och hälsoskydd (18)

  Näringsliv och arbete (19)

  Omsorg och stöd (10)

  Utbildning och barnomsorg (25)

  Övriga e-tjänster (1)