Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Brandförsvar och säkerhet (7)

  • Anmäl om tillfällig övernattning

   Du som ska arrangera en övernattning (till exempel läger) i en lokal som inte är avsedd för övernattning behöver anmäla detta till räddningstjänsten.

   Du som ska arrangera en övernattning (till exempel läger) i en lokal som inte är avsedd för övernattning behöver anmäla detta till räddningstjänsten.

  Bygga och bo (21)

  • Anmäl certifierad kontrollansvarig

   Anmäl kontrollansvarig till ett pågående bygglovsärende

   Anmäl kontrollansvarig till ett pågående bygglovsärende

  • Ansök om bygglov för skyltar

   Nya skyltar och ljusanordningar på större orter kräver bygglov

   Nya skyltar och ljusanordningar på större orter kräver bygglov

  • Ansök om bygglov, rivningslov och marklov

   När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov ska du ansöka om detta.

   När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov ska du ansöka om detta.

  • Ansök om förhandsbesked

   Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är möjligt att bygga på den plats som du tänkt dig

   Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är möjligt att bygga på den plats som du tänkt dig

  • Ansök om Kabel-TV

   Ansök om anslutning till Kabel-TV här

   Ansök om anslutning till Kabel-TV här

  • Ansök om lokala trafikföreskrifter

   Här ansöker du om lokala trafikföreskrifter i Bjurholms kommun

   Här ansöker du om lokala trafikföreskrifter i Bjurholms kommun

  • Ansök om strandskyddsdispens

   Strandskyddet omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land

   Strandskyddet omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land

  • Ansök om utplacering av blomlådor som farthinder

   Här hittar du information och ansökningsblankett för utplacering av blomlådor på en gata till hjälp att sänka hastigheten och bidra till en tryggare trafikmiljö. 

   Här hittar du information och ansökningsblankett för utplacering av blomlådor på en gata till hjälp att sänka hastigheten och bidra till en tryggare trafikmiljö. 

  • Gör en attefallsanmälan

   Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder.

   Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder.

  • Gör en bygganmälan

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade åtgärder som installationer, ändringar och vissa slags rivningsåtgärder.

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade åtgärder som installationer, ändringar och vissa slags rivningsåtgärder.

  • Gör ägarbyte för vatten, avlopp och avfall

   När du säljer din fastighet måste du anmäla det till oss i samband med ägarbytet för att fakturan ska komma till rätt person. Anmälan gör du här.

   När du säljer din fastighet måste du anmäla det till oss i samband med ägarbytet för att fakturan ska komma till rätt person. Anmälan gör du här.

  • Lämna grannyttrande

   Här kan ni lämna grannyttrande över förslag till bebyggelse på grannens fastighet

   Här kan ni lämna grannyttrande över förslag till bebyggelse på grannens fastighet

  • Rapportera in vattenmätarställning

   Här kan du rapportera in din vattenmätarställning till Bjurholms kommunen.

   Här kan du rapportera in din vattenmätarställning till Bjurholms kommunen.

  • Uppsägning av bostad

   Här säger du upp ditt boende som du hyr av Bjurholms kommun

   Här säger du upp ditt boende som du hyr av Bjurholms kommun

  • Uppsägning Bredband och/eller Kabel-tv

   Här kan du säga upp ditt bredbands- eller Kabel-tv avtal

   Här kan du säga upp ditt bredbands- eller Kabel-tv avtal

  Kommun och politik (8)

  • Ansöka och nominera till stiftelse

   Bjurholms kommun förvaltar två olika stiftelser, stipendier som delas ut till personer som bor i eller har anknytning till kommunen. Här har du möjlighet att själv söka eller nominera någon annan till ett stipendium. 

   Bjurholms kommun förvaltar två olika stiftelser, stipendier som delas ut till personer som bor i eller har anknytning till kommunen. Här har du möjlighet att själv söka eller nominera någon annan till ett stipendium. 

  • Lämna förrättningsräkning som förtroendevald

   Här kan du som förtroendevald i Bjurholms kommuns nämnder lämna in din förrättningsräkning

   Här kan du som förtroendevald i Bjurholms kommuns nämnder lämna in din förrättningsräkning

  Kultur och fritid (9)

  Miljö- och hälsoskydd (17)

  Näringsliv och arbete (17)

  Omsorg och stöd (9)

  Utbildning och barnomsorg (24)

  Övriga e-tjänster (1)