Anmäl kontaktperson utöver vårdnadshavare för barn på Castorskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan göra en anmälan till kommunen om du som vårdnadshavare vill godkänna att annan person än vårdnadshavare, exempelvis sambo eller mor- och farförälder under en period får tillåtelse att hämta, lämna eller få information om ditt barn. 

Du väljer själv om detta medgivande gäller tillsvidare eller under en begränsad period. Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavares underskrift för att en annan person än vårdnadshavaren ska få ta del av information som rör barnet.

Frågor om e-tjänsten

Castorskolan
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa