Anmäl kontaktperson utöver vårdnadshavare för barn på Castorskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan göra en anmälan till kommunen om du som vårdnadshavare vill godkänna att annan person än vårdnadshavare, exempelvis sambo eller mor- och farförälder under en period får tillåtelse att hämta, lämna eller få information om ditt barn. 

Du väljer själv om detta medgivande gäller tillsvidare eller under en begränsad period. Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavares underskrift för att en annan person än vårdnadshavaren ska få ta del av information som rör barnet.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Castorskolan
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa