Ansök om gemensamt avfallskärl

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hushåll som har gemensamt kärl betalar en grundavgift per hushåll och delar på hämtnings- och behandlingsavgifterna. Alla fastigheter får fortfarande en egen faktura. Ansökan gäller fram tills delningen sägs upp, eller att det sker ägarbyte på någon av fastigheterna.

I dagsläget kan du ansöka om gemensamt grönt kärl.  När kommunen inför obligatorisk utsortering av matavfall, med start 1 mars 2020 så kan du även i den här tjänsten välja fler alternativ för gemensamma kärl.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Tekniska avdelningen
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa