Ansök om gemensamt avfallskärl

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kommunen ska kunna medge gemensam behållare för avlämning av hushållsavfall (mat- och restavfall) från permanent en- eller tvåfamiljshus gäller:

- Bestämmelserna i renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering i Bjurholms kommun om fyllnadsgrad och vikt beaktas.

- Fastighetsägarna är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg, maximalt tre (3) hushåll.

- Olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår.

- En av fastighetsinnehavarna ska vara fakturamottagare samt huvudansvarig för tillsyn, skötsel och underhåll enligt dessa föreskrifter. Det är alltså en som blir fakturerad för kärl- och viktavgiften, övriga abonnenter får endast faktura för  grundavgiften. Hur betalningen mellan hushållen delas upp får abonnenterna själv bestämma.

- Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda eller om en av fastigheterna byter ägare.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa