Skriv under och lämna in datorkontrakt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen lånar ut personliga elevdatorer i undervisningssyfte. För att få datorn måste du som förälder eller myndig elev skriva på ett avtal.
 

Nyttjandeavtal för digital utrustning mellan Bjurholms kommun och elev vid Castorskolan i Bjurholm (för omyndig elev godkänns avtalet av vårdnadshavarna). Det är viktigt att du som elev tillsammans med vårdnadshavare läser igenom avtalet och bilagda regler samt skriver under att ni tillsammans tagit del av avtalet och reglerna samt godkänt detsamma. Det är en förutsättning för att du ska få låna digital utrustning att använda i undervisningen.

För att skriva på och lämna in avtalet kan du använda denna e-tjänst. 

Frågor om e-tjänsten

IT-pedagog
ingela.roos@bjurholm.se
0932-140 51

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa