Ansök om förhandsbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först ansöka om förhandsbesked.

Innan du ansöker om bygglov så kan du välja att söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet prövar om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats. Men beslutet ger dig en försäkran om att du kommer att få bygga på platsen och att du i lugn och ro kan gå vidare och upprätta det ritningsunderlag som behövs. Ett beslut om förhandsbesked är förenat med en avgift.

Förhandsbeskedet är alltså ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att göra överhuvudtaget är möjligt på just den plats som du tänkt dig. Det är viktigt att ansöka om förhandsbeskedet i god tid, då det oftast tar längre tid att handlägga än ett bygglov. Du ansöker om förhandsbesked hos miljö- och byggnämnden.

Ett positivt förhandsbesked innebär inte att du får påbörja åtgärderna och du måste söka bygglov inom 2 år för att förhandsbeskedet ska gälla.

Exempel på när det är bra att ansöka om förhandsbesked är:

  • När du ska bygga ett nytt bostadshus utanför detaljplanerat område
  • När du ska starta en verksamhet i en ny byggnad utanför detaljplanerat område
  • När du vill veta säkert om du kan få bygglov innan du införskaffar alla bygglovshandlingar

Läs mer på kommunens hemsida

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa